תחומי עיסוק

ביטוח לאומי

בתחום מימוש הזכויות בביטוח הלאומי דרושה הכרה של נהלי העבודה של המוסד לביטוח לאומי, הבנת התקנות והכללים לפיהם נקבעים אחוזי הנכות והזכויות הנובעות מהן.

כך, ייתכן וניהול לא נכון של תביעה עשוי לפגוע בזכויות המגיעות למבוטח, כגון – קצבאות נכות כללית, שירותים מיוחדים, תוספת תלויים, גמלת ילד נכה, קצבת ניידות, סיוע לפי חוק סיעוד ועוד.

על פניו נראה כי הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי היא עניין של מילוי טפסים ותו לאו, אך "מילוי הטפסים" דורש הבנה של משמעות הטפסים והזכויות שניתן לקבל מכוחם. הגשה לא נכונה של תביעה למוסד לביטוח לאומי עשויה להוביל להפסד כספי של אלפי שקלים בחודש למבוטח.

משרדנו עוסק בתחום מימוש הזכויות בביטוח הלאומי, צבר ידע רב בתחום ונותן מענה מקיף ללקוחותיו, לרבות ייצוג בוועדות הרפואיות ובבית הדין לעבודה, בניגוד לחברות מימוש הזכויות השונות, שאינן רשאיות לייצג כך את לקוחותיהן.

 

ביטוח סיעודי ואובדן כושר עבודה

במימוש פוליסות פרטיות או קבוצתיות של חברות הביטוח לביטוח סיעודי או ביטוח אובדן כושר עבודה, נתקלים מבוטחים רבים בקשיים במימוש הפוליסה, כאשר חברות הביטוח מערימות קשיים, שולחות חוקרים פרטיים ודורשות בדיקות שונות למימוש הפוליסה, גם אם המבוטח כבר הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי.

מימוש נכון של פוליסת ביטוח צריך להיעשות על ידי הגשת תביעה מסודרת ומלאה לחברת הביטוח, עם כל הפרטים הנחוצים וכל המסמכים הדרושים, לרבות ליווי וייצוג בביקורי הבית ובוועדות הרפואיות של חברות הביטוח, ובמקרה הצורך אף בהגשת תביעה כנגד חברת הביטוח בבית המשפט.

משרדנו צבר ניסיון רב בייצוג לקוחותיו כנגד חברות הביטוח בתביעות למימוש פוליסות ביטוח סיעודי ובפוליסות אובדן כושר עבודה.

 

ביטוח לאומי