תחומי עיסוק

דיור מוגן

במהלך השנים האחרונות, התרחבה ביתר שאת התגברותם של מסגרות דיור מוגן עצמאיות במטרה לתת שירותי דיור ותמיכה לאוכלוסייה מבוגרת ומזדקנת. אנשים רבים נוטים כיום להעביר את שנותיהם המבוגרות תחת דיור מוגן אשר מסייע להם ודואג למחסורם, יחד עם נתינת מרחב עצמאי לניהול חייהם תוך תמיכה מקפת.

 

חוק הדיור המוגן (הבטחת כספי פיקדון) שנחקק בשנת 2012 יוצר הסדר חוקי חדש, המלווה בהנחיות שונות כלפי בעלי הדיור המוגן, וכל זאת במטרה לשמור על כספם וזכויותיהם הבסיסיות של הדיירים המבוגרים. ברוב המכריע של המקרים, כספי הפיקדון משמשים כסכום המשמעותי והחשוב ביותר עבור אותה אוכלוסייה, אשר במקרה בו היא רוצה לקנות דירה אחרת ולצאת מן הדיור המוגן - קבלת כספי הפיקדון במלואם ובמהירות הינה עניין קריטי של ממש.

החוק בא להבטיח את כספי הפיקדונות מפני סיטואציות ואירועים שונים ובכך למנוע ניצול לרעה של האוכלוסייה. כמו כן, החוק קובע כי יש לאפשר ניהול כספי תקין ככל האפשר בשונה מן המצב  שהיה קיים ערב כניסתו לתוקף של החוק שבו הפיקדון לווה בשחיקה שנתית ניכרת, כך שבעת הוצאתו התברר כי סכום הפיקדון ירד משמעותית עקב ניהול כספי לקוי.

 

בכדי להגשים מטרות אלו, החוק מונה רשימה ארוכה של הנחיות להתנהלות כלכלית בכספי הפיקדון, וכן בדרך ההתנהלות של בעלי הדיור המוגן במהלך המשא ומתן עם הדיירים ובני משפחותיהם.

 

חוק הדיור המוגן מתמקד בעיקר בשמירת הזכויות הפיננסיות של הדיירים המיועדים, אך טומן בחובו הוראות רבות נוספות המבטיחות התנהלות תקינה של המפעיל כלפי הדיירים. מעבר לכך ישנם הוראות חוק ספציפיות נוספות כהלנת מטפל ביחידת הדיור למי שזקוק לעזרה סיעודית, הפעלת מחלקה סיעודית במבנה, והוראות פיקוח נוספות.

 

עו"ד שחף גרוס, מייסד ושותף במשרד עורכי הדין גרוס, מיטניצקי, מתמחה בתחום הדיור מוגן ובעל ניסיון רב שנים בליווי משפטי ומקצועי של לקוחות המעוניינים להתקשר בהסכם עם מסגרת  דיור מוגן.

 

במהלך השנים האחרונות היה משרדנו מעורב בעשרות התקשרויות חוזיות בין דיירים לבין בתי דיור מוגן, בין יתר החברות מולן עבד משרדנו – מגדלי הים התיכון, בית בכפר, בית רעות, רקנאטי, משען ועוד.

 

היכרותנו עם תחום החוזים בדיור מוגן, כמו גם בחקיקה ובפסיקה העדכנית בתחום מקלה על העבודה המשותפת של משרדנו מול נציגי החברות השונים ומחלקות הייעוץ המשפטי שלהן ומאפשרת שיח יעיל ופרודוקטיבי, המשרת את האינטרסים של שני הצדדים.

 

ידוע לנו כי הואיל ומדובר באוכלוסייה מבוגרת ולעיתים בעלת צרכים מיוחדים, אנו נוהגים ברגישות ובסבלנות בכל ההליך, תוך מתן ייעוץ והסבר מיטבי לכל שלבי ההסכם, החל מהפניה לבית הדיור המוגן ועד הכניסה לבית.

 

המלצה חמה שלנו-  תחתמו על הסכם התקשרות עם בית דיור מוגן רק בליווי משרד עו"ד הבקיא בתחום! ישנם לא מעט עו"ד הנוטים לבלבל בין עסקאות דיור מוגן (שאינן בעלות אופי קנייני כלל וכלל) לבין עסקאות מכר שמקימות זכויות קנייניות. 

 

דיור מוגן