תחומי עיסוק

נדל"ן וכינוס נכסים

עסקאות נדל"ן ומקרקעין הן עסקאות הדורשות ידע והבנה. ישנה חשיבות רבה לבדיקת הנכס, בדיקת כדאיות העסקה ללקוח ותכנון מס נכון.

כל משתנה בעסקה עשוי להשפיע על אופן הטיפול בה, לרבות האם הדירה מקבלן או מיד שניה, האם רשומה בטאבו או רשומה ברשות מקרקעי ישראל או רשומה בחברה משכנת או רשומה אצל כל גורם אחר. האם על הדירה יש משכנתה, האם בכוונת הקונה לקחת משכנתה לרכישת הדירה, האם הדירה התקבלה בירושה או במתנה ועוד. שאלות אלו עשויות להשפיע על אופן הטיפול בעסקה, בין אם הלקוח הוא המוכר או הקונה.

תמא 38 היא תוכנית שזוכה לתנופה בשנים האחרונות ועולות שאלות רבות בעסקת רכישת דירה מיזם בפרויקט שכזה.

טיפול נכון ויעיל בעסקה לרכישת דירה או נכס מקרקעין שעתיד להיבנות עליו בית מגורים לפי תמא 38 או פינוי בינוי עשוי לעשות את ההבדל בין רכישה בטוחה לרכישה מסוכנת.

משרדנו צבר ניסיון רב בעסקאות מקרקעין מסוגים שונים ואנחנו יודעים לתת מענה הולם ללקוח מול כל הגורמים המעורבים בעסקה שכזאת. 

משרדנו אף צבר ניסיון בעסקאות מכר בכינוס נכסים, בין בהיותנו כונסי נכסים ובין כמייצגים רוכשים בעסקאות אלו. מכירת ורכישת נכס בכינוס נכסים שונה מהותית מעסקת מכר רגילה, בין בשל התקנות והכללים החלים עליה, בין בשל מערובתו של גורם שיפוטי במכירה ובין בשל היות המכירה מפוקחת.

 

נדלן וכינוס נכסים