תחומי עיסוק

סכסוכי שכר טרחה

‏‏ראשיתה של כל התקשרות בין עורך דין ללקוח צריך להיות הסכם שכר הטרחה. עם זאת, לעיתים קרובות מדי נושא שכר הטרחה מביא איתו סכסוכים לא פשוטים ולא נעימים בין עורכי הדין ללקוחותיהם.
 
עורך הדין, החייב בחובות שונות כלפי הלקוח, בראשיתן חובת הנאמנות, רוצה ואמור גם להתפרנס מעבודתו, ובכך הוא תלוי בתשלום שכרו מלקוחותיו. אך מה קורה כשהלקוח לא משלם? עורך דין שהגן על עצמו, חתם עם הלקוח עם הסכם מסודר וברור ימצא עצמו במצב טוב בהרבה מחברו שלא דאג למסמך כתוב, או ערך מסמך לוקה בחסר.
 
בתי המשפט עסקו בעשרות מקרים בהם התגלע סכסוך בין עורך דין ללקוחו. ההלכות שנקבעו בתחום זה שונות מדיני החוזים הרגילים, הן במבנה היחסים בין הצדדים, הן בחובות שבדין בין הצדדים והן באחריות הצדדים זה כלפי זה, כאשר החובות המוטלות על עורך הדין, מן הסתם הן חובות מוגברות.
 
בתי המשפט עסקו גם בשאלת יחסיהם של עורכי דין בינם לבין עצמם, כאשר ישנה התחייבות כלשהי ביניהם להשתתפות בשכר טרחה. בעניינים אלו עולות שאלות של הוגנות כלפי הלקוח כמו גם שאלות של כבוד המקצוע.
 
משרדנו יצג ומייצג בעשרות תיקי סכסוכי שכר טרחה הנדונים בבתי המשפט השונים, הן בייצוג עורכי דין והן בייצוג לקוחות.
עו"ד שחף גרוס, חבר בועדת שכר טרחה של לשכת עורכי הדין, מרצה וכותב מאמרים בתחום.
משרדנו אף מציע שירותיו לצורך עריכת בורריות וגישורים בסכסוכים אלו, תוך היכרות מעמיקה ויסודית של התחום.

 

קרא עוד>

 

סכסוכי שכר טרחה